За нас ...
Фирмата е създадена през 1997г. като "Волкано"ЕТ, а през 2003г. прераства във "Волкано София" ООД. Натрупаният опит през годините и инвестирането в материална база е довело до качество и капацитет, които са в огромна полза за нашите клиенти. При нас клиентът винаги може да разчита на спазване на определените срокове и коректност в отношенията. Всички тези фактори са предпоставка за един добър съвместен бизнес!
Волкано София 2004